ForedragRespons og tilbagemeldinger:


 


".... Inspirerende og levende" 

".... det bedste foredrag, jeg har hørt i mit liv"
".... Spændende og tankevækkende"


 


".... Gode og brugbare input til arbejdet i praksis"


 


".....Nye perspektiver på egen praksis"


 


".....Humor, viden og refleksion"


 


".....Fantastisk formidling"


 

Ovennævnte citater stammer fra tilbagemeldinger på arrangementer i Vejle, København, Holbæk, Kalundborg, Hvidovre, Roskilde og Herning.
 

Jeg holder mange foredrag hvert år. Her er eksempler på nogle af de mest efterspurgte temaer - inddelt efter kategori:


 Filosofi:

 • "Kierkegaard, modernitet og etik" – om Søren Kierkegaards filosofi.
 • "Ånd og ideal" - om tænkning, vilje og håb.
 • ”N.F.S. Grundtvig som filosof og nationsbygger” – om Grundtvigs filosofiske og politiske tænkning.
 • "Er videnskaben mulig?” – om videnskabsteori og menneskets erkendelse af verden.
 • "N.F.S. Grundtvig og skolen" – om Grundtvigs pædagogiske filosofi.
 • ”Fornuft og følelse” – om at erkende verden og være til i den.


Pædagogik, skole og uddannelse:

 • "Pædagogik og dannelse" – et filosofisk blik på opdragelse, omsorg og undervisning.
 • ”At blive til nogen eller noget?” – om pædagogikkens formål.
 • "Frihed til hvad?" – om frie skoler og deres betydning for samfundet.
 • "Konkurrencestatens pædagogik" – afskeden med den europæiske tanke?
 • "Pædagogik i døgninstitutionen" – om arbejdet med anbragte børn og unge.
 • ”Specialpædagogiske sonderinger" – om etiske problemstillinger i den special- og behandlingspædagogiske praksis.


 
Ledelse:

 • "Tre pejlemærker for god ledelse" - om substans, mod og oprigtighed.
 • "At ville den anden" - om svære samtaler og nærværets betydning.
 • "Magtens paradokser" - om etik, styring og vilje.
 • "Hvad kendetegner stærke organisationer?" - et historisk og aktuelt blik på vellykket ledelse.

 

 

 


Teologi:

 • ”Dansk kirkehistorie 1800-1850” – om udviklingen i kirken og dens praksis
 • ”Søren Kierkegaard og troen” – om Kierkegaards opbyggelige skifter.
 • ”Kristendom og Islam i Danmark” – om religionsmøder og udfordringerne heri.
 • ”N.F.S. Grundtvig og kirken” – om Grundtvigs syn på menighed og kirkeliv.


Historie og politik:

 • "Oplysningstiden og hvad deraf fulgte" – oplysningstidens betydning for videnskab, demokrati og kultur.
 • ”Lincoln og den amerikanske borgerkrig” – om Abraham Lincolns begivenhedsrige tid som præsident.
 • ”Romantikken i Danmark” – om dansk kultur og politik i perioden 1807 til 1872.
 • ”Demokrati og åndsfrihed” – et historisk og aktuelt blik på demokratiets vilkår.Jeg holder også foredrag om andre emner, der ligger inden for mit forfatterskab.


Kontakt mig gerne på briandegnmaartensson@gmail.com eller på 42 30 54 61 for at høre nærmere.