Curriculum Vitae/ English summary


Uddannelsesbaggrund:


Ph.d. fellow, Aarhus Universitet 2017-


Lektorbedømt, University College Sjælland 2014


Cand. pæd. i pædagogisk filosofi, Aarhus Universitet 2013


Lærer, BA, Holbæk Seminarium 2004


Dertil kommer en række mindre uddannelsesforløb indenfor

især ledelse og psykologi.

Erhvervsbaggrund


Ph.d. fellow/ konsulent, Aarhus Universitet 2017-2020


Lektor, UCSJ 2014-2017


Adjunkt, underviser, læreruddannelsen, UCSJ, 2012-2014


Leder af skolen m.m. på den sikrede døgninstitution Bakkegården, Region Sjælland, 2011-2012


Underviser på læreruddannelsen, UCSJ (deltid/ timebasis), 2009-2012


Konst. leder/ projektleder/ ssp-konsulent i Odsherred Kommune, 2008-2011


AKT-koordinator/ lærer, Nordgårdsskolen, Nykøbing Sj., 2005-2008


Ansættelse som lærer/ skolepædagog i Odsherred, 1998-2005


 

 


Andre aktiviteter:2019: Medlem af fagligt råd i Tænketanken SOPHIA


2019: Klummeskribent, Kristeligt Dagblad


2019: Bestyrelsesmedlem i Foreningen Åndsfrihed.


2018: Co-director for det nationale forskningsnetværk for åndsfrihed.


2018: Deltager i Undervisningsministeriets årlige Sorømøde.


2017: Medlem af Tænketanken Trigon.


2017: Deltager i Undervisningsministeriets årlige Sorømøde.


2016: Replikskribent på Årsskriftet Critique.


2016: Gæsteunderviser  på flere universiteter.


2015: Forelæser ved Folkeuniversitet i Odense.


2015: Replikskribent på Friskolebladet.


2014: Begynder at holde foredrag i udlandet.

 

2012: Blogger på www.folkeskolen.dk.


2010: Begynder at holde foredrag i Danmark.


2009: Debut som forfatter på Hans Reitzels Forlag.


2009: Medlem af redaktionen på tidsskriftet Specialpædagogik.


2004: Stifter lokal musikskole i Vallekilde.


2001: Første bestyrelsesposter  og foreningsarbejde indenfor især kulturområdet.


1998: Første deltagelse i pædagogiske udviklingsprojekter om bl.a.  børne- og ungenetværk, specialpædagogik og  civile indsatser for udsatte unge.

Kontakt:


Mail: briandegnmaartensson@gmail.com


Tlf: 42 30 54 61
English summary:


Brian Degn Mårtensson is the author of a long list of books and articles on philosophy and education. He is especially known for his critique of the OECD-driven policy, that has inspired many educational reforms in Europe. He has named the new paradigm “the pedagody of the competitive state”.


In general, there has been a major change towards testing and thought control, and this change has both ethical and political effects: Today, the competitive state is trying to produce loyal and high-performing citizens, and – in the data-driven educational policy – the human being is essentially nothing more than a number or an object. The state and its economic needs has become the sole aim for the modern educational policy. Anything related to culture and humanity has more or less been ruled out. This change is clearly the biggest threat to western civilization and democracy.


Brian Degn Mårtensson is master in philosophy of education and ph.d. fellow at Aarhus University. He is often invited as guest lecturer at other universities, and is acknowledged as a very popular author and lecturer. He has visited many countries throughout his academic career, and has recently been in Germany, Iceland, Portugal, Sweden, Turkey and Finland.
Contact:

Email: briandegnmaartensson@gmail.com

Phone: +45 42 30 54 61